Fotografie přírody TUNISKA pořízené firmou Teraechis na přelomu dubna a května 2010

Cílem expedice bylo poznat a vyfotografovat přírodu a zejména plazi a obojživelníky severoafrické země Tuniska.
Celkem bylo pozorováno 9 druhů hadů (2 druhy jedovaté), 19 druhů ještěrů, 2 druhy želv a 4 druhy obojživelníků.

Autorem a majitelem fotografií a veškerých práv k nim je Tomáš Mazuch (Teraechis).