Pozadí v našich teráriích jsme schopni vyrábět různě plastická, tzn. reliéfně různě "hluboká". Vyrábíme několik typů pozadí s různou strukturou, barvou, tvarem apod. Pro všechna tato pozadí je ale důležitá plasticita, která se různí podle požadavků jednotlivých druhů zvířat, která budou terária obývat. Tak např. chameleoni nepotřebují pro svůj život až příliš plastické pozadí. Na rozdíl od nich je však velmi plastické pozadí vhodné pro takové druhy plazů, jako jsou různé druhy agam, užovek, ještěrek atd. Tyto druhy tráví na pozadí mnohdy většinu času. Některé druhy toto pozadí zase využívají pouze v noci (korálovky, užovky apod.), kdy prolézají terárium a hledají potravu. Technologický postup při výrobě nám umožňuje "schovat" tepelný zářič (objímka se žárovkou) do pozadí, což vypadá ve výsledku velmi esteticky, ale je toto i velmi funkčně výhodné...Takto umístěný zdroj tepla pak může sloužit jednak jako zdroj tepla vyzařující teplo ze shora na zvířata, ale i zespodu, podobně jako topný kámen (za předpokladu, že zvíře leží na pozadí nad tímto zdrojem). Některé naše typy pozadí jsme schopni vyrobit s pouze omezenou plasticitou.

Abychom vytvořili určitý systém, tak dělíme naše pozadí v teráriích na několik typů: standardní, velmi členité, ploché, pozadí se zdrojem tepla, pozadí se "skálou".

                         Terárium s pozadím se "skálou"


 

 

Samec agamy Hardún na pozadí v našem teráriu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Menší terárium s extrémně členitým pozadím (boční pohled viz. obrázek úplně nahoře).

 

(         Pozadí s vestavěným osvětlením (2x). Terárium bylo vyráběno pro užovky červené (Pantherophis guttatus).
Plasticitu pozadí vyrábíme vždy standardní, tedy pokud se nedomluvíme jinak ze zákazníkem, nebo jiný typ plasticity nevychází logicky z požadavků chovaného druhu. Plasticitu pozadí jsme dále schopni zvýšit ještě instalací pozadí i na boční stěny terárií.

 
Pozadí se "skálou" je velmi vhodné pro některé druhy plazů, jako jsou např. gekončíci. Toto pozadí se hodí pro druhy, které mají v přírodě podzemní aktivitu, nebo se schovávají pod kameny (mnoho pouštních druhů, viz. např. zmiňovaní gekončíci).