Zásadně používáme materiály k zařizování interiérů našich terárií té nejlepší kvality, kterou můžete posoudit i z níže uvedených obrázků. Jedná se vždy o přírodní materiály, které pocházejí ze zahraničních zdrojů nebo i tuzemska. Jako pár příkladů zde můžeme uvést u některých druhů jméno dodavatele, popř. odkud pocházejí. Tak např. zeminy, jejichž základem je rašelina pocházejí z rašelinišť Litvy (jedná se o jednu z nejkvalitnějších rašelin) .Barevné písky jsou přirozené nebarvené, pocházející zejména z pouštních oblastí Jižní Afriky. Některé druhy kořenů (každý je individuálně vybírán) pocházejí z Indonésie a Jižní Afriky (mangrove, mopany, dřeva,  atd.). Kameny pocházejí z tuzemska,ale většinou z různých zemí Evropy (Makedonie, Řecko apod.). Korková kůra pochází z Portugalska a je ručně vybírána a selektována. Živé rostliny pocházejí od tuzemských pěstitelů (často špičkových a obecně známých), ale také z burz v Holandsku. Liány pocházejí z Indonésie a jsou ručně selektovány. Mechy jsou tuzemského původu a jsou vybírány prvotřídní kvality ze zdravých stanovišť. Bambusy pocházejí z Indonésie a jsou ručně vybírány. Aplikacím umělých rostlin a dalšího jiného umělého materiálu se vyhýbáme z mnoha důvodů. Živé rostliny pocházejí většinou od velko-pěstitelů z Hollandska a to zejména přes holanské burzy. Menší část námi používaných rostlin pochází od tuzemských pěstitelů. V současné době jsme schopni osazovat terária a paludária celkově asi cca 300 formami rostlin.