Fotografie přírody EGYPTA pořízené firmou Teraechis na přelomu ledna a února 2012

Cílem expedice bylo poznat a vyfotografovat přírodu a zejména plazy a obojživelníky severoafrické arabské země Egypta.

Autorem a majitelem fotografií a veškerých práv k nim je Tomáš Mazuch (Teraechis).Typická krajina východního Egypta - Wadi Gemal (dnes také národní park). Habitat štírů Orthochirus aristidis, gekonů Tropiocolotes steudneri a ještěrek Acanthodactylus boskianus.Jedno z nejzelenějších wadí, které jsme navštívili. Lokalita leží cca. 30 km severně od města Marsa Alam. Habitat štírů Leiurus quinquestriatus, Orthochirus aristidis, ještěrky Acanthodactylus boskianus, gekonů Stenodactylus sthenodactylus a Tropiocolotes steudneri. Žijí zde však ale i trnorepové Uromastyx ocellata, agamy Agama spinosa a z hadů např. Cerastes cerastes - zmije rohatá.Jeden z nejběžnějších druhů plazů pouští východního Egypta - droboučký Tropiocolotes steudneri. Velikost do 10 cm v celkové délce.Detail Tropiocolotes steudneri.Tropiocolotes nubicus, teprve nedávno popsaný druh gekona z oblasti Núbie jižního Egypta. Zde z lokality vesnice Faris, severně od města Asuán.V biotopech podél řeky Nil je nejběžnějších z plazů scink Trachylepis quiquestriata.

Táboření v poušti. V noci padaly teploty k 10-12 stupňům, což nebylo zcela příjemné...

Moře a pláže Rudého moře jsou opravdu krásné a plné života (korály, ryby, další mořští živočichové)...

Další velmi hojný druh gekona z východu Egypta - Ptyodactylus hasselqustii. Nejčastěji žije na lidských obydlích nebo skalách.

Detail Ptyodactylus hasselquistii - lokalita mezi Quseirem a Marsa Alam.

Na jihu Egypta u vod Nilu můžeme narazit na zcela typického zástupce africké herpetofauny - skokan Ptychadena "mascariensis". Zde z lokality cca 10 km severně od Asuánu.

Jedním z nejběžnějších druhů hadů Egypta je tento "šípohlavec" - Psammophis aegyptius.

Tito mravenci měřili cca 1,5 cm a tak není divu, že dokážou spolu ukořistit i takového predátora, jakým je gekon Stenodactylus sthenodactylus.

Pohled na řeku Nil u města Asuán. Řeka je zde velmi čistá. Podél jejich břehů se nejčastěji pěstují palmy a další plodiny (cukrová třtina apod.)

Lokalita ležící asi 25 km východně od města Edfu. Až sem  se snaží lidé dostat vodu z Nilu aby zde mohli provozovat zemědělství. Lokalita Leiurus quinquestriatus, Acanthodactylus boskianus, Mesalina guttulata, Stenodactylus sthenodactylus...

Záraza, parazitické rostlina bez listů, která parazituje na kořenech jiných rosltlin. 25 km východně od Edfu.

Ještěrka Mesalina guttulata. Během naší expedice byl tento druh spolu s Acanthodactylus boskianus nejběžnější ještěrkou.

 

Zbytky magrovových porostů jsou v Egyptě přísně chráněné.

Když máte štěstí, víte kde hledat a máte k tomu přístroje (hledačku kovů), tak můžete nalézt i zlato (východní arabská poušť v Egyptě).

"Dekorací do terárií" se zde všude povalovalo opravdu mnoho...

Scink Chalcides humilis. Poměrně vzácnější prvek jiho-egyptské herpetofauny. Lokalita: 10 km severně od města Asuánu.

Mláďata gekonů Ptyodactylus hasselquistii bydlela často na akáciích nebo u nich na kamenech.

 

Biotop gekonů rodu Hemidactylus (turcicus, robustus, flaviviridis). Město Quseir.

Různé druhy potemníků jsou nejběžnějšími druhy brouků, které můžete potkat v poušti Egypta.

"Džamaly", nebo také velbloudy potkáte na jihu Egypta velmi často.

Většina Egypta mimo povodí a deltu Nilu je z písku a kamení.

Zcela typický pohled na poušť ve východním Egyptě. Lokalita mj. např. Uromastyx ocellata, Agama spinosa, Echis coloratus...

Když už narazíte na strom, tak je to většinou akácie...

Těžko uvěřit, že tyto hory a údolíčka jsou domovem trnorepů Uromasty ocellata. Jejich potravou jsou tu zejména listy akácií.

Druhým nejběžnějším plazem, kterého jsme nalézali byl tento druh gekona Stenodactylus sthenodactylus. Zde si čistí oko jazykem, neboť gekoni nemají víčka...

Štírů žije v Egyptě poměrně velké množství. Jedním z několika desítek druhů je např. tento zástupce rodu Buthus.

Dle odborné literatury je tento druh štíra nejjedovatějších druhem štíra světa - Leiurus quinquestriatus. V jižním a východním Egyptě je tento druh nejhojnější ze všech. V noci "lezou" všude...Malý druh štíra - Comsobuthus cf. werneri.

"Naštvaný" Leiurus quinquestriatus.

Celkový pohled na scinka Chalcides humilis. 10 km severně od Asuánu.

Ve sbírkách velmi vzácný Orthochirus aristidis. V pouštích jihovýchodního Egypta je tento druh poměrně hojný. Lokalita cca 10 km severozápadně od města Hamata.

Mládě Psammophis aegyptius. Zřejmě nejběžnější druhu hada v Egyptě.

Hemidactylus robustus - gekon, který je biotopem velmi vázan na lidská obydlí. Většinou ho najdeme v městech jihovýchodního Egypta - Marsa Alam, Quseir, Hamata, Baranis, Šalatín atd.

Typický africký element - stromově žijící (na akáciích, nebo v jejich bezprostřední blízkosti) gekonek Pristurus flavipunctatus.

Dalším "přistěhovalcem" vlivem lidské činnosti (dopravy) je gekonek Cyrtopodion scabrum. Tento pochází z města Quseir.

Jeden z mála mostů přes řeku Nil - u města Asuán.

V mnohem písčitějších biotopech je nahrazen Acanthodactylus boskianus jiným druhem rodu - A. scutellatus. 10 km severně od Asuánu.

Typicky zbarvený mladý Acanthodactylus boskianus. Tyto ještěrky nejčastěji najdete běhat mezi keříky pouštní vegetace nebo podle stop.

Hory u města Šalatín u Sudánských hranic. Zdejší krajina je krásná, bohužel pro nás nedostupná. Policie vás sem nepustí.

Lokalita jižně od města Marsa Alam. Pod akácíí v pozadí se nám podařilo objevit našeho prvního gekonka druhu Pristurus flavipunctatus.